ДИСКО-КЛУБА ПЛЕЙЛИСТ
12 —
07.2024
СТЕРЕО ШИРИНА
АЛЕКСАНДР ПАЛЬ
DOMINIQUE MARA
CABLE TOY
MARK SCHEDRIN
MASHKOV
REPTILOID
SASHA KUSTOV
UNDERGROOVER
13 —
07.2024
ILYA GADAEV
SASHA KHIZHNKYAKOV
EASY FRESH
IT ALONE
SASHA KUSTOV
RLGN
ARTEM RUSANOV
ARKADICH
MASHKOV
ЛУЧШИЙ ДРУГ
ZARYA
04 —
08.2024
10 —
08.2024
BIICLA
CREAM SODA (DJ SET)
СТЕРЕО ШИРИНА
DIRTY GLASSEZ
DJ STONIK1917
EASY FRESH
ERRORTICA
GEJU
ISKRIT
IZHEVSKI
IZOTOV
KOVYAZIN D
LILOVA
ЛУЧШИЙ ДРУГ
MAKSIMOVNA
MASHKOV
MIRÈLE
QARTI
RAW TAKES
RLGN
SASHA KHIZHNYAKOV
SPUTNIK
TRUST TRUE
24-24.08.2024
CREAM SODA
MIRÈLE
DJ STONIK1917
ISKRIT
BIICLA
EASY FRESH
SASHA KHIZHNYAKOV
SPUTNIK
и многие другие...